1. Zbiór owoców

2. Przyjęcie owoców

3. Mycie owoców

4. Rozdrabnianie

5. Tłoczenie miazgi na prasie warstwowej

6. Filtracja soku

7. Rozlewnie soków do butelek

8. Pasteryzacja w niskich temperaturach

9. Naklejanie etykiet

10. Magazynowanie

11. Soki dostarczane do Twojego domu