Izabela Płonka
Tłocznia Soków Owocowych „TeSO”
Kol. Kokanin 10
62-817 Żelazków

NIP: 968- 069-79-20
REGON: 251610965

Izabela Płonka – właścicielka

Nr konta Santander Bank Polska S.A.
92 1090 1128 0000 0001 2391 3171

UWAGA!
Prosimy w tytule przelewu podać datę dostawy soków.

Dziękujemy!


Jeśli chcesz zamówić Soki, Nektary: