1. Zbiór owoców

2. Mycie owoców

3. Rozdrabnianie

4. Tłoczenie miazgi na prasie warstwowej

5. Filtracja soku

6. Rozlewnie soków do butelek

7. Pasteryzacja w niskich temperaturach

8. Naklejanie etykiet

9. Magazynowanie

10. Soki dostarczane do Twojego domu